Ägare

Forumkvarteret ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Huvudinriktningen är att äga, utveckla och förvalta fastigheter - framför allt för kontor och kontor, men våra miljöer rymmer också boende, kultur, service och lärande. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Atrium Ljungberg äger ett femtiotal fastigheter värderade till ca 45 miljoner kronor och med en total uthyrbar yta om drygt 1 000 000 kvadratmeter. I beståndet finns bland annat Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Mobilia i Malmö och Forumkvarteret och Gränbystaden i Uppsala.
För mer information: www.al.se
Titta gärna på Atrium Ljungbergs visionsfilm: