Historia

I början av 1900-talet hade Uppsala den högsta konsumtionen av cognac, rom och punsch i landet. Därför skulle det byggas ett spritpalats i city som kunde rymma lagring och förädling av stora mängder alkohol. Protesterna var höga och många ville se ett bibliotek på platsen (Dragarbrunnsgatan/Smedsgränd). Men universitet och regementet var intresserade av att kunna bunkra inför sina rituella bjudningar så protesterna fick föga genomslag. Tvärtom beslutade man sig för att öka tillgängligheten genom att hugga av hörnet och bereda plats för trafik. Idag är spritpalatset borta. Men den som vill ha något att dricka i mer måttliga mängder är välkommen till våra restauranger som ligger i just det huset!

Forum öppnade 1953 och tillhörde kooperativa förbundet. All verksamhet i köpcentret bedrevs då också av Kooperativa Förbundet. Detta var det första större varuhuset i Uppsala och det första i landet med självbetjäning. Det innehöll redan från början förutom butiker även ett kafé. Bredvid gallerian ligger Forumtorget som fått sitt namn efter gallerian. Under 1970-talet fick köpcentret heta Domus då Kooperativa Förbundet standardiserade sina namn på sina affärer och större varuhus i städers centrum skulle då heta Domus. Under 1980-talet döptes köpcentret tillbaks till Forum igen då Uppsalaborna aldrig ville acceptera namnet Domus.

1992 byggdes gallerian om helt och firade 20-års jubileum i sin nuvarande form 2012. Många hyresgäster och till och med butikspersonal är fortfarande med sedan öppningen! 

2016 påbörjades vår nya ombyggnad och vår nya galleria kommer vara färdigbyggd 2018!