Åtgärder under Covid-19

Vi följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs gärna mer här.

I varje entré finns automater där du kan decinficera dina händer. Tänk på att hålla avstånd, tvätta /decinficera händer och hålla dig hemma om du känner dig sjuk.